Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Aza Import s.r.o. (prevádzkovateľ internetového obchodu www.pixeleu.cz) sa zaväzuje riadiť  zákonom 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov  Žiadne z údajov nie sú v žiádnom prípade poskytované tretej strane.

Osobnými údajmi, ktoré sú zhromažďované společnosťou Aza Import s.r.o., sú fakturačné informácie zákazníka uvedené pri objednaní tovaru (meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, dodacia adresa - ulica, mesto, PSČ) a e-mailová adresa získaná dobrovoľným súhlasom s odberom obchodných  oznámení.

Účel zhromažďovania osobných údajov

Spoločnosť Aza Import s.r.o zhromažďuje osobné údaje za účelom uskutočnenia obchodu a k vnútorným potrebám spoločnosti.

Účelom uskutečnenia obchodu se rozumie predaj tovaru či služieb. V prípade súhlasu so zasielaním obchodných oznámení potom pre zasielanie aktuálnych obchodných ponúk  a informácii.

Vnútornými potrebami spoločnosti se rozumie tvorba štatistík, vyhodnocovanie úspešnosti obchodu a ďalších aktivít spojených s chodom spoločnosti. Tieto aktivity slúžia iba spoločnosti Aza Import s.r.o. a nie sú poskytované tretej strane.

Vymazanie osobných údajov

V prípade, že požadujete z akéhokoľvek dôvodu vymazanie  Vašich osobných údajov, stačí odoslať žiadosť na e-mailovú adresu info@pixeleu.cz .

Zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosť Aza Import s.r.o. se zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie pre zabezpečenie všetkých  osobných údajov. Predaj, zdieľanie či iné poskytnutie osobných údajov tretej strane je neprípustné.

Obchodné oznámenia  a ochrana osobných údajov

Našich  zákazníkov a registrovaných užívateľov nepravidelne kontaktujeme na uvedených kontaktoch za účelom obchodného oznámenia.

Pokiaľ si neprajete byť informovaní  o novinkách a akciách, prosíme o odoslanie žiadosti o vymazanie  na e-mailovú adresu info@pixeleu.cz

Spoločnosť Aza Import s.r.o. se zaväzuje riadiť Zákon č. 122/2013 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákaznícky servis

Dôležité informácie